Vår historia

Det började för fyra generationer sedan med farfarsfar som invandrade från Tyskland till Malmö med fickorna fulla av recept på bl. a korv av olika storlek och smak. 1932 startades verksamheten när Hilmer Heberlein flyttade till Förslöv (dåvarande Förslövsholm) och tog över en slakteriverksamhet efter slaktaränkan Ester Trädgårdh. Cirka 100-120 djur, såväl grisar, kalvar, oxar, som lamm slaktades i veckan. Under 1930-talet gick nästan allt slaktat kött över dåvarande länsgränsen till Kooperativa Svea i Helsingborg.

 

Parallellt med slakteriet fanns även en charkuteriverksamhet där bl.a. korvar, leverpastej och leverkorv tillverkades. Vidare röktes korvar och fläsk över bäddar av alespån. Tarmar och hinnor m.m. från de slaktade djuren togs till vara vid tillverkningen av charkuterierna och användas till t.ex. pressyltor och rullekorv.

1937Kompletterades verksamheten med en köttaffär, som byggdes till. Redan innan hade emellertid några kunder kommit och handlat kött direkt i slakteriet.

1936 – Var det inte längre tillätet att transportera kött som stämplats med blå färg, d.v.s. märkningen för Kristianstads län, över till Helsingborg. Helsingborg ingick nämligen i Malmöhus län där köttet istället var rödstämplat. Som ett substitut till köttleveranserna började istället Bjärekorv, en korv som görs än idag i Butiken, att tillverkas och säljas till bl.a. Tempo-affärer i Helsingborg.

1945 – Upphörde slakteriverksamheten och fokus lades istället på charkuteritillverkningen och på kött- och charkuteributiken.

1951 – Började Hilmers son Gert Heberlein att köra runt på Bjäre med omnejd med en varubuss från vilken bl.a. kött, och senare även andra livsmedel, såldes. Verksamheten pågick i hela 25 år, fram till och med 1976.

1961 – Tog Gert och hustrun Gunnel Heberlein över verksamheten och startade då, parallellt med charkuteriverksamheten även en livsmedelsaffär. Till en början var butiken en del av Vivo-konceptet, sedan Tempo och från 1972 fram till och med 1998 en del av ICA.

1970 – Gjordes även en större utbyggnad av butiken, i vilken verksamheten bedrivs än idag.

1989 – Lämnade Gert och Gunnel över driften av verksamheten till barnen, Marie och Jonas Heberlein som lika framgångsrikt som tidigare generationer utvecklat verkamheten med hjälp av föräldrarna, respektive och till deras glädje, av nästa generations Heberleinare. Jonas och Marie utvecklade särskilt konceptet med catering d.v.s. tillverkning av smörgåstårtor, varma och kalla middagar m.m.

1996 – Öppnades en ytterligare delikatessbutik på storgatan i Ängelholm.

1998 – Var en stor milstople i Heberleins Historia, då ett samarbete med dagligvarukedjan Hemköp inleddes. Det resulterade i att parterna kom överens om att Heberleins skulle börja leverera korvar och andra charkuterier i stor skala till Hemköp – en del av Axfoodgruppen.P.g.a.

 

nya EU-regler var inte den befintliga charkuterianläggningen godkänd för produktion och försäljning till externa grossister och butiker. Dessutom hade den befintliga anläggningen blivit allt mer trångbodd. Det fick till följd att familjen Heberlein stod inför valet att antingen göra stora investeringar i den befintliga lokalen eller att bygga upp en helt ny, och större, anläggning för att kunna uppfylla kraven.

 

Lösningen blev av att ett nytt bolag, Heberleins i Båstad AB, startades upp tillsammans med externa delägare och att ett nytt, EU-godkänt, charkuteri byggdes upp på industriområdet i Förslöv. Beslutet att inleda ett samarbete med Hemköp och byggnationen av det nya charkuteriet innebar även att Heberleins nu helt skulle bli en renodlad charkuteriproducent.

1999 – Stod det nya charkuteriet, med en mycket större kapacitet än de gamla, färdigt. Bengt Olsson utsågs till VD i det nybildade företaget. Samtidigt stängdes kött- och delikatessbutiken i Ängelholm. Hemköp kom istället att öppna en egen butik på Storgatan, till vilken Heberleins levererade charkuterier.

 

I samband med flytten av charkuteriverksamheten till det nybyggda charkuteriet avvecklades även dagligvaruverkamheten i butiken i Förslöv. Istället kom Hemköp att hyra in sig i lokalen, som fortfarande ägdes av Gert och Gunnel, och starta en renodlad Hemköpsverksamhet.

 

Marie och Jonas arbetade därefter med försäljning respektive produktion av de rökta korvarna, skinkor, pastejer och inte minst vårt berömda griljerade fläsk i charkuteriet. Till de mest kända produkterna hör även Rackebajsaren och Förslövskorven. Maries man Nisse är ”Mr Korv” i företaget och är och har allt sedan starten varit huvudansvarig för korv- och charktillverkningen i Charkuteriet.

 

Redan inom 1 år återvände emellertid Jonas till butiken, nu som anställd butikschef av Hemköp. För Hemköp var denna lösning direkt nödvändig för att kunna fortsätta med verksamheten i Förslöv, eftersom denna inte hade gått enligt förväntan. Jonas, som saknade saknade den direkta kundkontakten på charkuteriet, var inte sen att tacka jag till uppdraget när erbjudandet kom.

2000 – Beslutade Hemköp emellertid att lägga ner butiken i Förslöv p.g.a. olönsamhet. I detta läge var framtiden oviss för den anrika butikslokalen på Vantingevägen. Gert och Gunnel lade ut lokalen till försäljning och för Jonas var siktet inställt på att arbeta i charkuteriet igen med bland annat marknadsföring. Emellertid beslöt han och hans dåvarande fru sig för att satsa och gå tillbaka till grunden i verksamheten; egen, småskalig tillverkning av charkuterier kombinerat med försäljning över disk och livsmedel. Fastigheten förvärvades sedermera från Gunnel och Gert. Därefter startades ett nytt bolag – Heberleins Delikatess Kött och Chark AB – och den 1 sep 2000 togs verksamheten över i egen regi. Axfood, genom Handlaren-konceptet, kvarstod dock som dagligvaruleverantör. Med direkt start från det att butiken togs över, vilket även gäller idag, fokuserades åter på kött- och delikatessdisken och den egna tillverkningen av unika rökta korvar, späckade skinkor, pastejer m.fl. charkuterier, som inte är lönsamma att tillverka i större skala i det nya charkuteriet.

2002 – Gick Butiken med i Bergendahlsgruppen, som en ”FAVÖR”-butik.

2003 – Började Marie och Nisses dotter; Lina Heberlein att arbeta med försäljning och produktion i Charkuteriet.

2006 – Gick Butiken med i ”Matöppet”-konceptet, som också är en del av Bergendahlsgruppen.

2007 – Och framåt driver Jonas Butiken vidare tillsammans med sin fru Sussie Lindqvist. Att bolaget fortfarande är ett familjeföretag märks bl.a. genom att Jonas barn: Jonatan, Filippa och Johanna och Sussies barn deltar och har deltagit i verksamheten under bl.a. skollediga lov- och helger.Gert deltog med stor entusiasm i den dagliga verksamheten i Butiken från övertagandet 2000 och utvecklade ett flertal korvar och charkuterier fram till sin bortgång 2007.

2013 – Slutade Lina Heberlein att arbeta i Charkuteriet för att istället, och tillsammans med Marie Heberlein (endast deltid), satsa på en fristående delikatessbutik i Båstad (Bjärehalvöns Kött och Delikatess AB).

Sedan 2015 – är Butiken inte längre en del av Matöppet utan verkar som fristående handlare inom Bergendahlsgruppen.

Vår filosofi

Filosofin för både tillverkningen i Butiken och Charkuteret är enkel och utgår ifrån att endast bearbeta och försälja råvaror av bästa kvalitet. På Heberleins värnar vi helt enkelt traditionen och sätter kvaliteten och smakupplevelsen i förgrunden. Hos oss röks korvarna på gammeldags vis över en bädd av pyrande al- och bokspån, tillsammans med enris under minst ett dygn.Traditionen, den goda kvaliteten och de Heberleinska recepten håller man hårt på, samtidgt som man hela tiden utvecklar nya produkter.

Rackabajsaren

Rackebajsaren är den korv som blivit mest känd utanför Förslöv, man tillverkar dessutom ett antal andra olika korvar, skinkor, patéer, pastejer… ja, allt vad man kan önska sig av ett riktigt ”Hemcharkuteri”.

”Genom åren har Heberleins erhållit en rad utmärkelser bl.a. ifrån Gastronomiska Akademien och Lilla Sällskapet.”